^nahoru

Aktuální informace

 

Seznam přijatých dětí | Mateřská škola Na Dlouhém lánu

Mateřská škola Jiříkov pořádá

 Den otevřených dveří

(v obou budovách MŠ - Filipovská i Hradecká ulice)

23. 04. 2024 od 16.00 – 17.30h

Věříme, že se rodiče se svými dětmi tohoto "Dne otevřených dveří" zúčastní, neboť ZÁPIS do MŠ se bude konat bez dětí, pouze za účasti rodičů.

Na setkání s Vámi se budeme těšit.

 

 

 

 

 

Zápis do 1. třídy 2022 – 2023 – ZŠ Klobouky u Brna

 MATEŘSKÁ  ŠKOLA, FILIPOVSKÁ 686, okr. Děčín

 

V Y H L A Š U J E                                                                                                

Z Á P I S   D O  

M A T E Ř S K É   Š K O L Y

 

UL.  FILIPOVSKÁ  +  UL. HRADECKÁ

Š K O L N Í   R O K 2024/2025

DNE 02. 05. 2024

9.00 – 11.00 

12.00 – 16.00 hod.

(Tento zápis se týká i ukrajinských dětí, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině)

KRITÉRIA   PRO   ZAŘAZENÍ   DÍTĚTE   DO  MŠ :

1.     Dítě ze spádové oblasti s povinným předškolním vzděláváním (1.9.2018-31.8.2019) a s odkladem školní docházky

2. Přednostní přijímání dětí ze spádové oblasti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku  (1.9.2019 – 31.8.2020) 

3.     Přednostní přijímání dětí ze spádové oblasti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku (1.9.2020 – 31.8.2021)

4.   Děti s povinným předškolním vzděláváním a s odkladem školní docházky, které nejsou ze spádové oblasti

5.     Děti, které nejsou ze spádové oblasti 

6.     Děti, které jsou narozené v době od 1.9.2021 – 31.8.2022