^nahoru

Aktuální informace

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, od 1.9. 2021 dochází ke změně ceny stravného. Bližší informace naleznete v příloze....

Více...

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím
OP VVV (
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).
Výzva č. 02_15_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování
- šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín
je realizátorem projektu

Podpora a rozvoj vzdělávání v Mateřské škole Jiříkov
Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006573

Výčet aktivit projektu pro MŠ:

  • I/1.1 Školní asistent – personální podpora MŠ
  • I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ – DVPP v rozsahu 40 hodin
  • I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost/
  • I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin
  • I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

Doba realizace projektu: 01. 09. 2017–31. 8. 2019

Výše finanční podpory: 375 768 Kč