^nahoru

Aktuální informace


Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím
OP VVV (
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).
Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III

Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686, okres Děčín
je realizátorem projektu

Šablony III pro Mateřskou školu Jiříkov
Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022786

Výčet aktivit projektu pro MŠ:

  • 3.1/1 Školní asistent – personální podpora MŠ
  • 3.1/9 Projektový den ve výuce

Doba realizace projektu: 1. 9. 2021–30. 6. 2023

Výše finanční podpory: 314 784 Kč